မန္း ေဆးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္း

 

ေဆးတကၠသုိလ္(မန္း)၊ ပါ/ခ်ဳပ္ ဦးသန္းဝင္း၏ စီမံ/ ဘ႑ာ/ သင္ၾကားေရး မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့ရျပီး ေက်ာင္းဆက္လက္ တက္ခြင့္ရရွိေရး၊ တာဝန္ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိေရး ေတာင္းဆိုထားေသာဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း (၁၀)ဦးေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ (၃၆)လမ္းရွိ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကြန္ရက္ရံုးခန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁း၀၀နာရီမွ ၃း၀၀အခ်ိန္ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

46673 532600570095382 693008727 n


481538 532600646762041 939746837 n

Powered by Bullraider.com