စတီဖင္ ေဟာ့ကင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာဖန္တီးအသံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္စီစဥ္

http://feeds.thetimes.co.uk/web/imageserver/imageserver/image/methode%2Ftimes%2Fprod%2Fweb%2Fbin%2F96aaa604-be31-11e6-b28e-c605a5afd90f.jpg?crop=3333,1875,83,26&resize=600

စကားကို ပံုမွန္အသံအတိုင္း မထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ စက္႐ုပ္ အသံမ်ိဳးျဖင့္ စကားေျပာေနရသည့္ ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ ေဟာ့ကင္း၏အသံကို အစားထိုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ပညာရွင္မ်ားက စီစဥ္ေနေၾကာင္း Mashable သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စတီဖင္ ေဟာ့ကင္းသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ အရြယ္ကတည္းက ALS ဟုေခၚသည့္ ေဝဒနာခံစား ေနရၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့သည့္အျပင္ စကားလည္း ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ယင္း သတင္းကဆိုသည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါထပ္ျဖစ္ၿပီး လည္ပင္းတြင္ ပိုက္ေဖာက္ထားရေသာသူ႔ကို Intel ကုမၸဏီက ဖန္တီးေပးထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ စကားေျပာေနရၿပီး ယခုအျခား ထင္ရွားသူတစ္ဦးဦး၏ အသံျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲေပးရန္ စီစဥ္ထားရာ ေဟာ့ကင္းကလည္း အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Powered by Bullraider.com