ဦးေႏွာက္လႈိင္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ကေလးတစ္ဦး၏ စြမ္းရည္ကို ၂ ႏွစ္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/03/28/00/3EB030A200000578-4354864-image-a-54_1490655616916.jpg

ကေလးတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္လႈိင္းမ်ားကို တိုင္းတာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း သူ၏ စာဖတ္ ႏိုင္စြမ္းအေျခအေန မည္မွ်အထိ တိုးတက္ျမင့္မားလာႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုအား Binghamton တကၠသုိလ္၊ စိတ္ပညာဌာနမွ သုေတသီမ်ားက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း The Independent သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးတစ္ဦး၏ ဦးေနွာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သူေက်ာင္းတြင္ ရရွိလာခဲ့သည့္ ပညာေရမွတ္တမ္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သူ၏ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္း၊ ေဝါဟာရမ်ားကို မွတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း မည္မွ် အဆင့္ရွိလာမည္ကို ႀကိဳတင္ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ကေလးတစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရျခင္းမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနလွ်င္ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတို႔ကဆိုသည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ ERP (Event-related Potentials) ဆိုသည့္ ကေလးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားရွိသည့္ ဦးေနွာက္အတြင္းမွ အခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေလးတစ္ေယာက္ မည္မွ် အတိုင္း အတာအထိ ခံယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ERP သည္ ဦးေႏွာက္က တံု႔ျပန္လာမႈကို တိုင္းတာႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ဆင္ဆာစနစ္ျဖစ္ၿပီး EEG (electroencephalography) ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္တိုင္းတာရမႈမ်ားကို မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ စနစ္ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ ရရွိလာသည့္ မွတ္တမ္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာ ပိုင္းျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ လွ်ပ္စစ္လႈိင္းမ်ား လႊတ္ေပးလိုက္သည့္အခါတြင္ EEG စက္မ်ားက လႈိင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဦးေနွာက္ကထုတ္လႊတ္လိုက္သည့္ လႈိင္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက ကေလးမ်ား၏ ရလဒ္ေက်ာင္းမွတ္တမ္းနွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၿပီး ဦးေနွာက္၏ အေသးစိတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေျပာႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကေလးတစ္ေယာက္ စာဖတ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ဦးေနွာက္က လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႈိင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း သူ႔ရဲ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာ ႀကိဳတင္ေျပာနိုင္ပါတယ္” ဟု သုေတသန အဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာ ဆာရာ လာ့စ္ဇလိုကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com